Product was successfully added to your shopping cart.
Swipe to the left

Posts tagged 'Y Tý'

RSS Feed
TẬP 2 : Y TÝ LÀ SÌNH, ĐỪNG TÉ ! #Y Tý #lao cai

TẬP 2 : Y TÝ LÀ SÌNH, ĐỪNG TÉ !

By Nguyễn Lan Uyên Ngày 04 tháng 10 năm 2013 70 Views No comments

Vi vu trên con đường nhựa mới làm thẳng tiến tới Y Tý, sẽ bắt gặp rất nhiều những cảnh này, người mẹ vừa địu con trên lưng vừa đi làm đồng vừa đi gánh củi vừa đi tải gạo. Trong khi đám đàn ông thì tụm năm tụm bảy ngoài đường cà kê dê ngỗng.

Đôi khi đàn ông cũng có 1 chút " công dụng ". Khi người phụ nữ đến những nơi có những đoạn đường khó khăn, sình...