Product was successfully added to your shopping cart.

Giới thiệu về cộng đồng Đồ Phượt Hà Nội

Du mục là gì? Định nghĩa du mục là những người chăn nuôi không cố định. Họ thường đưa bầy gia súc đến nơi có điều kiện thích hợp, sau một thời gian lại di chuyển đến một nơi khác có điều kiện tốt hơn. Chúng ta cũng vậy, chúng ta là những người trẻ, chúng ta cũng sẽ đưa con ngựa sắt và tâm hồn của chúng ta di chuyển từ nơi này đến nơi khác.!