HƯỚNG DẪN BỘ BÀI HUYỀN THOẠI RUNETERRA : AKSHAN ARAM, VỆ BINH ARAM ĐÁNH RẤT FUN THỰC SỰ LUÔN ẤY – phuothanoi

CODE : #CMBQEAIBAMCAEAYBAIEQOBAHAE3DOXMAAGBADCQBAMAQCAJSAECACCQBAQDRAAIBAQDYGAI LINK DECK : MUSIC : Clarx – Done (feat. Halvorsen) [NCS Release] 00:00 2LIGHT 01:10 GIỚI THIỆU BỘ BÀI 06:26 GAME 1 VS TALIYAH LISSANDRA 18:25 GAME 2 VS EZ KARMA 24:16 GAME 3 VS FIORA SHEN 28:51 GAME 4 VS LS AKSHAN 40:12 XIN FLOW NIMO …

Read More »