[MCPC] Cách Tải Minecraft PC 1.16.5 trên điện thoại Và cách giảm lag | Nghĩa Gaming – phuothanoiLink :
———————————————————————
-Xmx1400M -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -Xmn160M

See also  Cách xem mật khẩu đã lưu trên Google Chrome bằng điện thoại, máy tính - Cường Thủ Thuật Điện Thoại - phuothanoi

About admin

Check Also

Hướng Dẫn Kiếm Tiền Trên Điện Thoại | Kiếm Tiền Online Mỗi Ngày Tại Nhà – phuothanoi

đây là tổng hợp hướng dẫn cách kiếm tiền trên điện thoại di động bạn …

9 comments

 1. Có cách nào chơi chung vs pc luôn đc k

 2. Vào phần thiết lập kiểu gì vậy

 3. How đâng nhập
  java.lang.RuntimeException: Can't login a demo account!

  MSA Error: 404: Not Found, error stream:
  {
  "path" : "/minecraft/profile",
  "errorType" : "NOT_FOUND",
  "error" : "NOT_FOUND",
  "errorMessage" : "The server has not found anything matching the request URI",
  "developerMessage" : "The server has not found anything matching the request URI"
  }
  at net.kdt.pojavlaunch.authenticator.microsoft.Msa.throwResponseError(Msa.java:312)
  at net.kdt.pojavlaunch.authenticator.microsoft.Msa.checkMcProfile(Msa.java:276)
  at net.kdt.pojavlaunch.authenticator.microsoft.Msa.acquireMinecraftToken(Msa.java:208)
  at net.kdt.pojavlaunch.authenticator.microsoft.Msa.acquireXsts(Msa.java:175)
  at net.kdt.pojavlaunch.authenticator.microsoft.Msa.acquireXBLToken(Msa.java:130)
  at net.kdt.pojavlaunch.authenticator.microsoft.Msa.acquireAccessToken(Msa.java:83)
  at net.kdt.pojavlaunch.authenticator.microsoft.Msa.<init>(Msa.java:44)
  at net.kdt.pojavlaunch.authenticator.microsoft.MicrosoftAuthTask.doInBackground(MicrosoftAuthTask.java:71)
  at net.kdt.pojavlaunch.authenticator.microsoft.MicrosoftAuthTask.doInBackground(MicrosoftAuthTask.java:21)
  at android.os.AsyncTask$3.call(AsyncTask.java:378)
  at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
  at android.os.AsyncTask$SerialExecutor$1.run(AsyncTask.java:289)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1167)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:641)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:919)

 4. Minecraft này có chs đc vs bạn hay server k

 5. Sao e vô đc mà chỉ có bàn phím chuột mà ko thấy Minecraft đâu ạ

Leave a Reply